Blogs

Shutterstock 498577381
Burgerschap Samen leven

Laten we ons eigen licht schijnen, of kijken we in de koplampen van de Inspectie?

Vorige week mocht ik deelnemen aan het zogenaamde ringenoverleg. Dat is het overleg waarin de Inspectie haar plannen met het onderwijsveld bespreekt voordat ze die aan de Minister voorlegt. Aan de orde waren de plannen over de uitwerking van de Kamerbrief over versterkt toezicht en de nieuwe onderzo