Blogs

Shutterstock 1531411667
Identiteit Samen geloven

Het mooie van rituelen op school

Met leerlingen ‘de dag openen’. Waarom zouden we daar tijd en aandacht aan schenken? Het gebeurt op scholen van een godsdienstige richting, en ook in het openbaar onderwijs gaan er steeds meer stemmen op om een dagopening te organiseren. Maar het lesprogramma zit al zo vol, en dan zouden we ook nog