Blogs

Blog dico 2
Burgerschap Samen leven

Burgerschap als basisvaardigheid

In onze democratische samenleving ligt er een opdracht bij alle scholen om sociale cohesie en onderlinge tolerantie in de samenleving te bevorderen. Dat is niet verwonderlijk, want onderwijs speelt een belangrijke rol in de vorming van kinderen en jongeren voor hun latere leven, inclusief hun leven