Publicatie-
datum:

13 oktober 2021

Publicatiedatum: 13 oktober 2021
Identiteit Samen leven


Je moet het natuurlijk maar durven. Want hoe enthousiast het Corderius College (Amersfoort), Melanchthon Wilgenplaslaan (Rotterdam) en Da Vinci (Dordrecht) ook zijn over hun leef- en leerklimaat, het is ook kwetsbaar om zo’n grote groep collega’s anderhalf uur lang een kijkje in je keuken te gunnen. Lesbezoekjes, gesprekken met directie en PBS-team en vooral verrassende ontmoetingen met leerlingen en studenten. Eerlijke verhalen. Wie z’n oor te luisteren legde en z’n ogen de kost gaf kon z’n hart ophalen.

Leerlingen

Wat vooral opviel was de reflectie van zowel de VO-leerlingen (alle niveaus) als de MBO-studenten op de positieve en vaak verbeterde sfeer op school. Ze benoemden hoe kernwaarden tot leven werden gebracht in de klas en de manier van omgang met elkaar. ‘Wij kunnen altijd terecht bij onze docenten en ervaren dat we serieus genomen worden’, was de teneur. Voorbeelden te over waar het ging over de inrichting van de pauzeruimte bijvoorbeeld of het gevoel van veiligheid op school. Wie z’n leerlingen en studenten zóver krijgt, bouwt aan een kostbaar (t)huis.

Tegelijk gaven de leerlingen aan dat hierin nog best verbetering mogelijk was. ‘Sommige docenten moeten echt nog beter leren luisteren naar de leerlingen’, vonden ze. ‘En doorvragen als iemand vervelend is. Want weet je, vaak is er wel een reden waarom iemand zich niet goed gedraagt. Daar moet je achter zien te komen. Dan kom je vaak verder dan iemand steeds weer de klas uitsturen of straffen.’

Je oor te luisteren, je ogen de kost, je hart ophalen

PBS-netwerk

Het schoolreisje was met name bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs en het MBO die werken aan hun pedagogisch klimaat met behulp van de methodieken van PBS. ‘Het gaat om een duurzame schoolontwikkeling en dat kost dus veel tijd. Daar heb je een lange adem voor nodig en een creatief PBS-team’, vertelt Nico Meijer van het Corderius. Misschien wel omdat je er altijd bijna bent, maar nooit helemaal. ‘Wij zijn nu al zeker 10 jaar bezig, ‘but we still need a crazy team’.’

Het schoolreisje, georganiseerd door het PBS-expertisecentrum van Windesheim en Verus, was ook bedoeld als aftrap om een netwerk te vormen, waarin scholen elkaar meerdere keren per jaar fysiek of digitaal blijven ontmoeten en inspireren. ‘Het versterken van je pedagogisch klimaat met behulp van PBS is inderdaad iets van een lange adem, dat gaat niet vanzelf’, zegt Joke Kamstra van Windesheim. ‘We hebben elkaar echt nodig voor inspiratie en goede ideeën, juist omdat we snel geneigd zijn terug te vallen in een negatieve benadering. Ook hier geldt: delen is vermenigvuldigen.’

Bij Melanchthon Wilgenplaslaan in Rotterdam heeft PBS de naam GOALS. Benieuwd wat zij zoal doen?

Meer informatie

Geïnteresseerd in PBS voor je school of in deelname aan het netwerk? Meld je bij Pim Kalkman ([email protected]) of Joke Kamstra ([email protected]).

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten