Publicatie-
datum:

16 september 2020

Publicatiedatum: 16 september 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

Je kunt, ongeacht je rol in het onderwijs, bijdragen aan deze dag. Dat kan variëren van het mogelijk maken dat veel scholen meedoen, het ondersteunen van leerkrachten om hier aandacht aan te besteden tot het zelf voorlezen van het speciaal voor dit doel geschreven boek over duurzame kleding. Zo kun je in de klas met leerlingen in gesprek gaan. Dat laatste is, zo is de ervaring van de afgelopen jaren, niet zonder risico. Wanneer je in gesprek gaat met kinderen en jongeren merk je ook hoe dit voor hen leeft, hoe het hen bezighoudt en wat zij juist van ons als volwassenen verwachten.

In actie komen

Je zult niet de eerst zijn die juist vanuit de gesprekken met leerlingen en leraren merkt dat het heel belangrijk is om in allerlei activiteiten structureel meer aandacht te besteden aan het leren voor duurzame ontwikkeling. Binnen Verus zijn diverse leden en adviseurs bezig met de verschillende aspecten van duurzaam onderwijs: wat betekent het voor inkoop, bedrijfsvoering, huisvesting, personeelsbeleid? Hoe besteden we er aandacht aan in het curriculum, welke didactiek past erbij, hoe sluit het aan bij levensbeschouwelijke en morele vorming, en natuurlijk bij burgerschap? Een vaak terugkerend onderwerp is ook: hoe ga ik om met het gevoel van tekortschieten? Kinderen stappen daar meestal overheen en zeggen: laten we beginnen.

Dag van de duurzaamheid in het onderwijs

De jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid is een moment om dit op de agenda te zetten en een begin te maken of volgende stappen in beeld te krijgen. Op de websites www.dagvandeduurzaamheid.nl en www.schooldagvandeduurzaamheid.nl vind je inspiratie en praktische mogelijkheden.

Voor dit jaar staat in elk geval al gepland:

  • De voorleesactie. Basisscholen krijgen gratis het boek over duurzame kleding. Wij roepen scholen op om iemand uit te nodigen om voor te lezen, bijvoorbeeld de burgemeester, de winkelier, de wijkagent, een oma of … de bestuurder. Afgelopen jaren deden 4.000 scholen met 8.000 klassen mee!
  • De verkiezing van duurzame docent. Meld jezelf of een collega aan die op school duurzaamheid naar een hoger niveau tilt.
  • Voor docenten komt er een congres half oktober over duurzaam onderwijs. Nadere informatie volgt binnenkort op de website.
  • En de duizenden activiteiten, projecten en projectweken die scholen zelf organiseren of samen met gemeenten en bedrijven starten. Meld jouw initiatief nu al aan.

Samen maken wij de beweging voor duurzaamheid in het onderwijs, en die wordt steeds sterker. Wij roepen, mede namens de coöperatie Leren voor Morgen waar Verus bij is aangesloten, alle scholen op om ook dit jaar weer actief mee te doen op de Dag van de Duurzaamheid.

Als je na het gesprek met leerlingen de smaak te pakken hebt en aan de slag wilt om meer planmatig aandacht te besteden aan duurzaamheid, dan horen wij dat graag. Samen maken wij het verschil voor leerlingen, nu en straks!

Wil je meer weten over hoe je duurzaamheid kunt ontwikkelen in het onderwijs, neem dan contact op met Marcel Elsenaar.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten