Publicatie-
datum:

7 december 2022

Publicatiedatum: 7 december 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het is de school op zijn best. Een gemeenschap van ouders, leerlingen en mensen werkzaam in de school die er samen iets moois van maken en, ondanks de druk die scholen momenteel vaak ervaren of de drukte die veel ouders voelen die 100 dingen tegelijk proberen te combineren, ze zetten hun beste beentje voor. En zo herinneren kinderen zich later die gezellige feesten en bijzondere vieringen die een onmisbare bijdrage zijn aan de onderlinge verbondenheid.

Niet altijd even vredig

Het is binnen de school echter niet het hele jaar door ‘vrede op aarde’ en dat mag ook niet verwacht worden. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Scholen krijgen in toenemende mate te maken met complexe (gezins-)situaties en maatschappelijke vraagstukken. Het vraagt veel geduld, empathie en goede communicatie om iedereen recht te doen.

Ouders op hun beurt worstelen soms met grote zorgen om hun kinderen, raken de weg in het oerwoud van regelgeving kwijt of voelen zich niet gehoord.

In gesprek over het schooladvies

Er zijn een aantal ‘triggers’ die deze conflicten kunnen doen ontstaan of bevorderen. Onduidelijke communicatie, meningsverschillen over passend onderwijs en de uitslag van de CITO-eindtoets in relatie tot het schooladvies scoren hoog. En zodra we in januari weer volop aan de slag zijn dient de eindtoets en het schoolkeuzegesprek zich aan voor je het weet.

Dat is en blijft een spannend moment. Ouders hebben het gevoel dat de toekomst van hun kinderen dán in belangrijke mate wordt bepaald. Terecht of onterecht, het leidt nogal eens tot meningsverschillen die zomaar een conflict kunnen worden met vele verwijten.

Conflicten oplossen

Verus denkt in zo’n situatie graag met je mee welke uitweg er wellicht gevonden kan worden om er als school en ouders toch samen uit te komen.

Scholen vinden inmiddels óók de weg naar de Verus bemiddelaars die, als een conflict ingewikkeld ligt en beide partijen dat wensen, hen kunnen helpen zoeken naar een bevredigende oplossing. Dat kan gaan over onderwerpen zoals hierboven beschreven, maar ook over andere zaken. En natuurlijk kunnen ook scholen en ouders binnen het VO een beroep op de Verus-bemiddelaars doen.

Door tijdig te bemiddelen kan een gang naar de klachtencommissie of de rechter veelal worden voorkomen. De ervaring leert dat mensen zich bij een bemiddeling gehoord voelen en er, in het beste geval, sprake is van herstel van de relatie. Het loont de moeite om te investeren in ‘vrede op aarde’ binnen de school.

Wil je dat we meedenken of overweeg je een bemiddeling? Neem gerust contact op met Monica Neomagus voor informatie of om te overleggen.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten