Publicatie-
datum:

6 oktober 2020

Publicatiedatum: 6 oktober 2020
Identiteit Samen leven

Mensen met Paars als eerste drijfveer creëren binding en veiligheid. Zij hebben gevoel voor ongeschreven regels en hebben gevoel voor rituelen en het symbolische.

Positieve aspecten van Paars zijn:

 • Het geven van vertrouwen,
 • dienstbaar optreden
 • doen wat nodig is

Valkuilen zijn:

 • Eigen kring beschermen,
 • behoudendheid
 • wantrouwen

Voor de paarse drijfveer heb ik een zwak. Mensen met een paarse drijfveer vooraan in hun profiel zijn vaak bescheiden en in een groep vallen ze niet echt op. Ik kan er niet echt mijn vinger opleggen hoe het precies komt, maar je mist hen als ze er niet zijn. Als ik teams begeleid, krijg ik dat ook vaak bevestigd.

Paars is niet een drijfveer waar mijn aandacht als vanzelf naar uitgaat, maar ik hecht belang aan het hebben van aandacht wat met elkaar is opgebouwd, om stil te staan bij wat wij ten diepste onze kinderen van nu gunnen en te waarderen wat wij hieraan al bijdragen. En daarop voortbouwen. Ik wil, vanuit mijn groene, oranje en gele drijfveren vooruit, maar ik besef heel goed dat je dan beter kunt voortbouwen op het goede dat er al is. Vandaar dat we bij totstandkoming van nieuw strategisch beleid, een nieuw schoolplan of - ook los hiervan - organisatieontwikkeling gericht op het verstevigen van de kwaliteitscultuur van goed onderwijs starten bij paars…

Even stilstaan..

In een organisatie-ontwikkeltraject waarin we de kwaliteitscultuur van goed onderwijs willen versterken verkennen we eerst waar een schoolorganisatie of team voor staat en wat belangrijke kernwaarden zijn. We denken na over wat we de kinderen van nu gunnen voor hun eigen toekomst en wat wij belangrijk vinden hen te leren zodat zij kunnen bijdragen aan een door ons gedroomde samenleving.

Het denken over de bijdrage van een schoolorganisatie hieraan vraagt even stilstaan en aandacht voor de missie van de schoolorganisatie. Om te waarderen hoe in de praktijk van alle dag al meetbaar en merkbaar wordt bijgedragen aan de beoogde toekomst van het kind en samenleving. Even stilstaan om te luisteren naar het verhaal van de school waarin wordt verteld hoe deze de kinderen kwalificeert, socialiseert en vormt. Dan kun je vooruit, voortbouwen op dat wat is en dit verstevigen door breed gedragen besluiten, waaruit blijkt waar de school voor staat. En verantwoording af leggen, waarmee achteraf kan worden gemotiveerd waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en hoe dit samenhangt met de bedoelingen die worden nagestreefd en hierover de dialoog met stakeholders voeren.

Vanuit de missie ontwikkel je met elkaar een visie waar je naartoe wilt en waar je over een jaar of 4/5 wilt staan. Vervolgens bepaal je wat dat betekent voor strategie, hoe invulling te geven aan de missie en visie, en voor de focus, door te prioriteren. Van groot belang is om hierbij aandacht te hebben voor de mens en de structuur, dus inspraak te organiseren, interne en externe stakeholders te betrekken en duidelijke plannen en afspraken maken en de organisatie transparant inrichten.

Willen we dat de bijdrage van de school aan de kwaliteitscultuur van goed onderwijs zichtbaar, merkbaar en voelbaar wordt dan vraagt dat:

 • empathie, de ander echt willen begrijpen, en mensen met elkaar in gesprek brengen.
 • discipline, het goede voorbeeld geven
 • openstaan voor feedback en kritisch op eigen handelen zijn.
 • een respectvolle, open cultuur waarin mensen duidelijk zijn naar elkaar met behoud van contact.
 • regelmatig evalueren en zaken tot de essentie terugbrengen
 • verbinding in de organisatie en passende rituelen en …

En dit één keer in de zoveel tijd toetsen aan de missie en kernwaarden, dus weer even stilstaan bij wat we met elkaar hebben opgebouwd.

Gedroomde samenleving

Wij ervaren in onze begeleiding bij missie/visietrajecten het belang te starten met gesprekken met interne, en bij voorkeur ook externe, stakeholders over waar je met elkaar trots op bent, wat daarin voor jou belangrijk is voor de toekomst van kinderen en wat je hiervan dus wil meenemen naar de toekomst. Als je deze stap overslaat zien wij dat op enig moment het trekken en sleuren is door bestuur of management om een strategisch beleidsplan of schoolplan onder de aandacht te houden en een levend document te laten blijven. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook niet om dat ‘papieren’ plan. Het gaat om een gedeeld en gedragen verhaal van waaruit alle betrokkenen in en om de schoolorganisatie bijdragen aan de toekomst van de kinderen en een gedroomde samenleving.

Voor nadere informatie over het verstevigen van een kwaliteitscultuur van goed onderwijs en organisatieontwikkeling en hoe het gedachtengoed van Management Drives hierbij helpend kan zijn, neem contact op met Marijn van den Berg.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten