Publicatie-
datum:

18 november 2020

Publicatiedatum: 18 november 2020
Bedrijfsvoering Samen sterker

Niet voor niets staat hierboven het woordje ‘samen’ vaak genoemd. Inkopen en aanbesteden is geen trucje, niet alleen een proces of een juridische procedure. Het is heel goed luisteren naar de opdrachtgever, de vraag achter de vraag identificeren en weten hoe de achterliggende lijnen in onderwijsland lopen. Onze adviseurs weten dit als geen ander. Wij zijn in staat gebleken om mét onze scholen en besturen samen, in inhoud en door elkaar te verstaan, prachtige en goede aanbestedingen en inkooptrajecten op te leveren.

Rechtmatigheid

Vragen of situaties die wij bij Verus zien, is bijvoorbeeld wanneer een controller of accountant constateert dat er niet conform de Europese aanbestedingswetgeving is ingekocht. Wij helpen de scholen en besturen dan om te voldoen aan deze rechtmatigheid. Een ander voorbeeld is wanneer zij ontevreden zijn met de prijs of kwaliteit van het geleverde van een leverancier en daarom vanuit een inkoopprocedure de ‘markt’ op gaan om meer kwaliteit tegen lagere kosten te verkrijgen. Wij proberen ze daar zo goed mogelijk mee te ondersteunen.

Door onze aanpak worden we door scholen en besturen vrijwel altijd teruggevraagd voor een nieuwe opdracht. Dat komt niet alleen door onze inhoudelijke kennis, maar ook doordat we in staat zijn de echte verbinding te leggen met de opdrachtgever. Zo nodig durven wij ook kritische vragen te stellen. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt door een ideale mix van individuele ondersteuning waar het moet en een collectieve aanpak daar waar het kan.

Welke verzekeringen moet ik als bestuur allemaal afsluiten?

Ons collectieve contract voor de schadeverzekeringen is sterker en inhoudelijker dan ooit. Als basispakket omvat dit een aansprakelijkheidsverzekering, een dekking bij school ongevallen, een toezichthouders- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de optie voor rechtsbijstand voor individuele medewerkers in hun functie. Daarnaast zijn allerlei andere verzekeringen, zoals inventaris, auto of WEGAM op aanvraag te verkrijgen.

In een tijd waarin de verzekeraars steeds meer eisen stellen aan de aspirant verzekerde, zoals het invullen van allerlei soorten formulieren, verklaringen en taxatierapporten, lukt het ons om vrijwel alle risico’s verzekerd te krijgen. En niet alleen dat: ook door de grootte van ons verzekeringscollectief met een zeer grote onderlinge solidariteit, zijn wij in staat door extra aandacht voor preventie en bewustwording de schadelast beheersbaar te houden.

Niet in het minst is het ook erg fijn om vanuit die gezamenlijke inkoopkracht ervoor te kunnen zorgen dat het pakket aan verzekeringen inhoudelijk goed op orde blijft, terwijl de premie op een niveau is die al jarenlang tot de laagste van Nederland behoort. Niet voor niets is het zo dat meer dan 85% van de Verus-scholen en besturen in deze collectiviteit participeren.

Help! Hoe zit het met collectieve energie inkoop?

Ook ons energiecollectief Energie Voor Scholen, welke we samen met de andere profielorganisaties en een partner vormgeven, is iets om trots op te zijn. Het heeft zich ontwikkeld tot niet alleen een collectief waar goede en goedkope energie kan worden ingekocht, maar ook tot een expertisecentrum over alles wat energie gerelateerd is. Denk aan energie vergoenen, contractbeheer, energie besparen, energie monitoring, alternatieve vormen van energie, zonnepanelen of collectoren, subsidies en W&E installatie advies. We kijken naar wat bij jouw bestuur het beste past.

Via het vaste portaal van EVS is deze informatie allemaal beschikbaar. Niet alleen is dit collectief ontzorgend naar de deelnemers, maar ook het besparende deel is indrukwekkend. Bij een groot aantal berekeningen die wij maken blijkt dat de jaarlijkse netto besparing gemiddeld uitkomt op €3,50 per leerling per jaar. Dus een gemiddelde PO school (200 leerlingen) bespaart al snel zo`n €3.500 tijdens een contractperiode van vijf jaar. En in een groot bestuur kan dit oplopen wel meer dan €262.000.

In totaal voorzien wij, samen met de partners ruim 6000 schoolgebouwen in Nederland van energie. Als je daar geen energie van krijgt!

Welke zorgverzekering is voor mij het handigst?

Verus heeft ook maar liefst drie zorgcollectieven. Een goede ziekteverzekering is belangrijk, zéker nu Nederland en de wereld in de ban zijn van het coronavirus. Scholen en hun medewerkers, besturen én leerlingen/studenten tonen een enorme veerkracht en zijn ook tegelijkertijd kwetsbaar. Verus begrijpt dat én voelt dat aan. Daarom willen wij ook dit jaar schoolbesturen en hun medewerkers faciliteren en ontzorgen door het aanbieden van al volledig uitgewerkte zorgcollectiviteiten.

In deze collectiviteiten is uiteraard een premiekorting afgesproken, maar zijn ook afspraken over extra dekkingen gemaakt. Verus geeft samen met de verzekeraars veel aandacht aan preventie en biedt zeer ruime mogelijkheden en toegang tot allerlei mentale en fysieke zelftrainingsprogramma’s. We krijgen ieder jaar bevestigd dat de terechte focus op inhoud van de dekking, waar zoveel mogelijk ook rekening wordt gehouden met veel voorkomende aandoeningen in het onderwijs, zeer wordt gewaardeerd.

Begrijpelijke manier

Wanneer premies en voorwaarden bekend worden gemaakt, nemen veel schoolbesturen contact met ons op of wij hun kunnen helpen door de informatie te verzamelen en of wij informatiepakketten kant-en-klaar kunnen aanleveren. Daarnaast adviseren wij besturen op het gebied van verzuim, WIA en WGA eigen risico dragerschap en duurzame inzetbaarheid. We worden steeds vaker ook op dit onderwerp gevraagd en daarmee laten besturen blijken dat de Verus adviseurs in staat zijn complexe zaken op een begrijpelijke manier te vertalen.

Naast de eerder bovengenoemde grote collectiviteiten. hebben we voor onze leden ook kleinere inkoopinitiatieven ontwikkeld. Soms in samenwerking met onze collega profielorganisaties (ICO), soms zonder. In een aantal gevallen werken we samen met inhoudelijke expert partijen, en steeds vaker in co-creatie met de scholen en besturen, die zelf ook steeds deskundiger worden.

Samen inkopen maakt samen trots!

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten