Publicatiedatum: 7 mei 2020
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Rust

Het begrip rust lijkt in het onderwijs soms heel ver op de achtergrond te staan. Aan de ene kant omarmen we het rumoer: hoe fijn is het om onze leerlingen actief door de schoolgangen, in de klas en buiten te horen? En ook in het werk is rust niet het eerste begrip dat in ons opkomt; er moet altijd wel íets af, er ligt altijd nog wel een mail te wachten. Toch is de waarde van rust belangrijk, juist om vervolgens ook de hectiek vol te kunnen houden. Rust is geen utopie, maar een fundament om het hectische bestaan ook de baas te kunnen.

Reinheid

Regelmaat

Wie planten onderhoudt zal het weten: ze kunnen best een periode zonder water overleven, mits je het periodiek aanpakt. Wie de ene week dagelijks zijn plant water geeft om vervolgens twee maanden er niet naar om te zien (of andersom), zaait dorheid en vermoeidheid. Toch is dat wel zoals we vaak ons leven hebben ingericht. Flexibiliteit is de trend. En zolang we dat verstaan als ‘geen starheid’ valt daar veel voor te zeggen. Maar het kan ook verworden tot een mantra waarbij we continu de grenzen opzoeken van wat we van onszelf en anderen kunnen verwachten. Daarom is het goed om ook de regelmaat in ons leven te koesteren; niet uit saaiheid, maar wederom als basis waarop onze flexibiliteit kan stoelen.
Reinheid, rust en regelmaat. Ze zijn niet alleen het ideale recept in crisistijd, ze vormen een onlosmakelijke bron voor inspiratie en voor een duurzaam werkleven. Juist ook na de crisis. Laat dat dan toch een kans zijn!


Vragen die kunnen helpen bij rust, reinheid en regelmaat, voor zowel de toezichthouder, bestuurder als schoolleider.

Rust

• Toezichthouder: is er voldoende tijd ingeruimd voor een evaluatie van de werkzaamheden? Creëer je ook voldoende tijd om naast ‘de orde van de dag’ met elkaar te spreken over wat er persoonlijk speelt?

• Bestuurder: moet de dag van voor tot achter gevuld zijn met afspraken, of zijn er ook blokken ingeruimd om mails weg te werken, te lezen of -een herontdekt novum in deze, misschien zelfs, stille tijd?
• Schoolleider: staat je deur de hele schooldag voor iedereen open of kun je je ook soms beroepen op tijd voor jezelf? Mag je ook stilstaan in het hollen of biedt de schoolcontext daar geen gelegenheid voor? En als dat zo is, wat heb je nodig om die rust wel te creëren?

Reinheid

Toezichthouder: bekijk die vergaderagenda nog eens heel kritisch; wat behoort nu écht tot de opgaven waarover je het nú wilt hebben?

• Bestuurder: bekijk de werkagenda; welke zaken wil je nu echt oppakken en welke zaken dulden gerust uitstel? Of: welke mensen in de organisatie hebben zich in deze crisistijd zo inhoudelijk aan een thema verbonden dat je hun verantwoordelijkheid wilt vergroten?
• Schoolleider: welke drie zaken dienen er in het komende schooljaar écht gerealiseerd te worden?

Regelmaat

• Toezichthouder: is de vergaderagenda iedere keer weer een verrassing of zit er een bepaald patroon in? Kijk ook eens goed naar de jaaragenda, is de frequentie van vergaderingen goed verspreid of zijn er piekmomenten in het jaar?

• Bestuurder: neem je wekelijks de tijd om terug te kijken op je werkweek? Om te kijken welke zaken er toch weer tussendoor kwamen maar allicht ook anders besproken hadden kunnen worden. Of juist welke zaken extra energie gaven en in de komende tijd meer aandacht vergen?
• Schoolleider: zit er een bepaald ritme in je dag? Natuurlijk is iedere dag weer anders, dat is een van de mooie dingen van het onderwijs maar toch… Kleine ankerpunten in de dag helpen niet alleen voor jezelf, maar ook voor medewerkers om een bepaalde regelmaat in het dagritme te herkennen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten