Publicatie-
datum:

2 oktober 2019

Publicatiedatum: 2 oktober 2019
Identiteit Samen geloven

Er zijn heel wat mensen op christelijke en katholieke scholen die Bijbelverhalen sowieso lastig vinden. Het zijn vreemde verhalen uit een andere tijd, en ze gaan vaak nog over God ook. Het vraagt tijd, geduld en goede begeleiding om er voor je eigen leven en in deze tijd iets zinnigs in te ontdekken, zeker als je niet zo goed weet of je gelooft en zo ja, wat dan.

Verrassend actueel

Maar als je die tijd neemt en dat geduld opbrengt, blijken Bijbelverhalen altijd weer verrassend actueel. Zo ook het ‘lastige verhaal’ dat ik voor de preekwedstrijd koos uit de drie opgegeven mogelijkheden. Handelingen 5: Ananias en Safira vallen dood neer nadat ze zijn geconfronteerd met het feit dat ze stiekem een deel hebben achtergehouden van de opbrengst van de verkoop van een stuk land. Ze wilden doen voorkomen dat die volledig ten goede was gekomen van de ‘Jezus-beweging’ die na Pinksteren was ontstaan.

Waar moet ik aan voldoen?

Het zal geen populair verhaal zijn op scholen. En toch gaat het volgens mij over een thema dat voor veel jonge mensen hoogst en vaak pijnlijk actueel is: waar moet ik aan voldoen om erbij te horen? Want dat is wat Ananias en Safira moeten hebben gedacht: om bij die Jezus-beweging te horen, moeten we alles verkopen wat we hebben en de opbrengst daarvan volledig afstaan, zoals we anderen hebben zien doen. Maar dat was hun toch te veel gevraagd, en daarom besloten ze zich beter voor te doen dan ze waren.

Innerlijke tiran

Alles geven, er helemaal voor gaan – dat is ook voor veel mensen vandaag de dag de norm geworden. En als dat niet lukt, verhullen we dat door onszelf een positiever imago aan te meten. Het is de apostel Petrus die met confronterende vragen die denk- en leefwijze ontmaskert: “Hoe heeft de satan je hart zo kunnen vervullen?” Dat wil zeggen: hoe ben je zo in de ban geraakt van die innerlijke tiran die je influistert dat je aan zoveel normen moet voldoen maar steeds weer tekortschiet en dat je daarom maar beter kunt verhullen wie je werkelijk bent door jezelf beter voor te doen?

Voor veel mensen, en zeker ook jongeren, die worstelen met zo’n innerlijke tiran, heeft dit gruwelijke verhaal volgens mij een hoopgevende boodschap in petto. Die kun je lezen in mijn preek. Die voldeed kennelijk zodanig aan de normen van de jury dat ze werd genomineerd.

Gelukkig hoefde ik me daarvoor niet beter voor te doen dan ik ben.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten