Publicatie-
datum:

2 oktober 2019

Publicatiedatum: 2 oktober 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

De hiervoor geschetste situatie leidt tot zowel leegstand in een bestaand gebouw als tot de behoefte aan onderwijshuisvesting in de nieuwbouwwijk. Steeds vaker krijgen we bij Verus ‘puzzels’ op het gebied van strategische scholenplanning voorgelegd.

Met de nieuwe Verus Viewer kunnen wij je nog beter ondersteunen bij dergelijke vraagstukken op het gebied van strategische scholenplanning. De Verus Viewer maakt het inzichtelijk!

Onvoorspelbare woningmarkt

We hebben al jaren te maken met een onvoorspelbare woningmarkt. Door de economische crisis werden veel woningbouwplannen in de ijskast gestopt, maar inmiddels zijn er veel daarvan weer ontdooid. Overal zijn nieuwbouwgebieden volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd daalde het aantal kinderen de afgelopen jaren in de bestaande, ‘oude’ gebieden, met name het primair onderwijs.

Bereid je voor

Als adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur zien we dat de komende jaren ook veel scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingendaling geconfronteerd worden. Deze ontwikkelingen van de huidige en toekomstige leerlingenstromen hebben effect op de strategische planning van scholen. Het is zaak om hier zo vroeg mogelijk op voorbereid te zijn.

Voor de eerste paal de grond ingaat…

Voor alle stakeholders (bestuurders, schooldirecteuren, gemeente etc.) is het van belang om zich bewust te zijn van de ontwikkelingen in de omgeving en daar tijdig op in te spelen. Is er sprake van een groot nieuwbouwgebied, dan is het slim om zo vroeg mogelijk (liefst voordat er een paal in de grond zit) inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het onderwijs. Kun je als bestuur een nieuwe school beginnen of een school verplaatsen? Is samenwerking met een andere school (of bestuur) in hetzelfde gebied gewenst? En wat zijn de effecten voor de scholen in het bestaande gebied?

Verus Viewer

Bij dit soort vraagstukken wil je scenario’s onderscheiden en analyseren om te komen tot de meest gewenste situatie. Zo’n analyse bestaat uit:

  1. het toetsen van verschillende scenario’s aan wetgeving
  2. het uitvoeren van berekeningen
  3. ‘het goede gesprek’ met elkaar voeren

Het goede gesprek kan pas eerlijk en transparant gevoerd worden als de betrokken stakeholders beschikken over dezelfde informatie. Hiervoor heeft Verus in samenwerking met AGEL adviseurs iets nieuws ontwikkeld: de Verus Viewer. De Verus Viewer geeft op overzichtelijke wijze inzicht in uw situatie en kan ook de effecten van verschillende scenario’s weergeven. Eén kaart zegt immers meer dan duizend woorden!

In de afgelopen maanden hebben we al diverse leden ondersteund met behulp van de Viewer, zoals VCPO Spijkenisse. Voor dit Verus-lid brachten we onder meer in kaart waar de leerlingen van de school Marimba wonen, gespecificeerd naar postcode-5 gebieden (4 cijfers en 1 letter). Met deze kaart is precies te zien wat het voedingsgebied van de school is, waar het zwaartepunt in het voedingsgebied ligt én waar de school juist weinig tot géén leerlingen vandaan haalt. Om de wat abstracte postcode-5 gebieden herkenbaarder te maken voor VCPO Spijkenisse hebben we bovendien alle buurten van Spijkenisse weer laten geven op de kaart. Handig toch?!

Blog auke

De Verus Viewer biedt vele mogelijkheden om schoolomgevingen eenvoudig, helder en feitelijk in beeld te brengen. Of het nou gaat om leerlingenstromen, demografische ontwikkelingen of sociaal-economische factoren: de Verus Viewer kent de schoolomgeving als geen ander. Wil je de schoolomgeving ook (nog beter) leren kennen en heb je interesse in deze nieuwe online tool? Neem dan contact met ons op!

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten