Publicatie-
datum:

4 juni 2020

Publicatiedatum: 4 juni 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

Ervaringen van scholen

Veel scholen namen de moeite om de Verus-ledenpeiling in te vullen en dat geeft een beeld van hun ervaringen in de afgelopen maanden. Twee zaken vallen mij daarbij in het bijzonder op. Ten eerste melden scholen vrijwel unaniem dat zij grote zorgen hebben over de kwetsbare gezinnen van leerlingen. Die zorg bestaat al langer, zo weten we, maar in de huidige situatie wordt de problematiek meer manifest.

Wijkacademies

Wat zou de synergie van deze twee ervaringen kunnen zijn, vroeg ik me vervolgens af.

Geloven in de kracht van ouders

Een adjunct-directeur van een school in de Haagse Schilderswijk waar Verus bij betrokken is met een school-buurtproject, antwoordde op onze vraag wat haar van deze lockdown-periode het meeste is bijgebleven: “Geloof in de kracht van ouders en dat blijven vasthouden.” In die woorden, en in het succes van de Wijkacademies, ligt misschien ook het antwoord op de vraag besloten hoe scholen, nu en straks, om kunnen gaan met gezinnen die het moeilijk hebben.

That’s how the light gets in

Psychologe Marike van Gemert schrijft op haar site academiepratenmetkinderen.nl heel treffend: “De coronamaatregelen treffen ons allemaal. Juist nu zijn we als professionals ‘mens onder de mensen’. Maak daar gebruik van!” De verbondenheid die ontstaan is tussen scholen en ouders is ongetwijfeld ook een gevolg van dit ‘mens onder de mensen-gevoel’.

TIPS voor het Corona-schoolteam

  • Creëer, in samenspraak met MR/OR een ‘Corona-schoolteam’.
  • Ontmoet elkaar in de gewenste vorm rond de vraag: Hoe kunnen we als team-ouders-leerlingen elkaar tot steun zijn in de komende tijd? (Denk bijvoorbeeld aan de oudergroep die elkaar treft rond vragen die hen bezighouden binnen de Wijkacademies).
  • Betrek tevens de leerlingen en vraag naar hun visie en mogelijke inzet.
  • Kijk met elkaar naar welke partijen buiten de school nodig zijn om een verbond mee aan te gaan; wat hebben kinderen/gezinnen nu nodig en wie kan dat bieden? Bijvoorbeeld reguliere hulpverlening, maar denk ook eens aan lokale bedrijven met diensten/producten of aan kunstenaars die creativiteit, ontspanning en plezier inbrengen.
  • Maak een helder en eenvoudig plan voor het komend (half-)jaar dat je óók als school als steunend ervaart.
  • Benut het sociaal kapitaal van ouders (levenservaringen, netwerken, kennis) optimaal en vertrouw hen een deel van de regie toe.
  • Doe gezamenlijk verslag van dat wat jullie van waarde vinden/vonden om met elkaar te delen en te doen, als een blijvende herinnering aan deze uitzonderlijke periode.
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten