Publicatie-
datum:

16 december 2020

Publicatiedatum: 16 december 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

Thuisonderwijs

Toch is het nooit alleen stil. In huis wordt er opnieuw onderwijs verzorgd en via beeldschermen staan heel wat leraren en leerlingen met elkaar in contact. Het voelt langzamerhand niet meer als noodgreep, maar een echt normaal zal het niet worden. Wel is het een teken van de onvoorstelbare toewijding die iedere dag in het onderwijs aan de dag wordt gelegd.

Aandacht voor speciaal onderwijs

Wij denken op dit moment in het bijzonder aan iedereen die betrokken is bij het speciaal onderwijs: de levende relatie tussen leraar en leerling is nergens zo letterlijk én figuurlijk tastbaar als daar. Het verschil in de levens van veel kinderen in het speciaal onderwijs wordt mede op school gemaakt.

In een samenleving waarin lange tijd prestaties als hoogste goed zijn gezien, herinnert het speciaal onderwijs ons eraan dat onderwijs allereerst behoort tot de zorg voor elkaar. In het speciaal onderwijs gaan broodnodige zorg en verwachtingsvol onderwijs hand in hand. Zo komen deze leerlingen ook tot hun recht. Het speciaal onderwijs verbindt. Een teken van geloof, hoop en liefde.

Ons onderwijs verbindt, dat is onze belangrijkste opgave. Leraren, schoolleiders, ouders, bestuurders; allemaal laten ze dagelijks zien dat het onderwijs een van de meest waardevolle publieke goederen is. Puttend uit onze bronnen, voor de hele samenleving: persoonlijk engagement, ingezet voor het algemeen belang.

Wij staan voor u klaar

Een publiek goed dat nooit af is. Daarom mogen onze leden op Verus blijven rekenen, juist ook in deze tijden. We willen bemoedigen waar dat gewenst is, door onze digitale Startplatforms, door een reflectietool, door het waardevolle gesprek met u. We willen het onderwijs versterken, door in deze drukke en spanningsvolle politieke tijden aandacht te blijven vragen voor het maatschappelijk belang van de vrijheid van onderwijs en de pedagogische ruimte. In vrijheid gekozen engagement, cement van de samenleving. Daarom willen we de plek zijn waar u elkaar kunt treffen, waar u zich verbonden mag weten.

Hoopvol

Net als in de kerstnacht vinden we in het donker de eerste tekenen van nieuwe hoop, van nieuw leven. We voelen ons verbonden met jullie, verbonden in toewijding aan het onderwijs, verbonden in hoop. Zeker in deze kersttijd, waarin de komst van Jezus ons hoop geeft op een niet te doven licht in ons leven.

Wij wensen u een gezegende kerst en al het goede voor het nieuwe jaar.

Berend Kamphuis & Mark Buck

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten