Publicatie-
datum:

16 maart 2022

Publicatiedatum: 16 maart 2022
Identiteit Samen besturen

Toch merken we dat heel wat schoolbesturen ermee bezig zijn, vooral ook met het oog op het personeel dat al op hun scholen werkt. Geregeld krijgen we de vraag om ondersteuning bij het schrijven of herijken van de ‘personeelsparagraaf’ in identiteitsdocumenten.

Diversiteit

De diversiteit onder de leden van Verus is wat dit betreft enorm. Voor de ene school is het vooral van belang dat een leraar de pedagogisch-didactische visie heeft, voor de andere luistert het heel nauw wat hij of zij gelooft. De ene school wil vooral voelen dat een leraar met positiviteit, vertrouwen en hoop voor de klas staat, de andere vraagt naar haar of zijn ‘levende relatie met Jezus Christus’. De ene school zoekt een leraar die het team verrijkt met een ander perspectief of een andere achtergrond. De andere bakent juist de vijver waarin zij vist, scherp af – beide trouwens met de beste pedagogische bedoelingen.

Vrijblijvend of dichtgetimmerd

En voor alle scholen geldt: vraag je naar papieren – zoals het Diploma Christelijk Basisonderwijs of de Akte van bekwaamheid godsdienst/levensbeschouwing RK –, vraag je naar formeel lidmaatschap van een geloofsgemeenschap, of laat je het toch vooral afhangen van de manier waarop een kandidaat zich presenteert?

Documenten die daarover iets proberen vast te leggen, lopen altijd het risico te vrijblijvend te zijn of juist te veel dichtgetimmerd. De algemeen directeur van een schoolvereniging die ik begeleid bij de herijking van het identiteitsdocument, omschreef helder wat dat voor hem moet opleveren: een stuk dat verbindt, inspireert én selecteert.

Bijdragen aan schoolidentiteit

Als zo’n document vooral de eerste twee kwaliteiten bezit, heb je er misschien te weinig houvast aan om te bepalen of een leraar in je team past of niet. Als het vooral gericht is op selecteren, kan het soms weinig uitnodigend overkomen en niet echt inspireren om in je eigenheid bij te dragen aan de schoolidentiteit.

De ene categorie scholen heeft er misschien baat bij om onder woorden te brengen hoe ze met sollicitanten in gesprek gaan over hun drijfveren en inspiratiebronnen en de manier waarop zij daarmee gestalte geven aan levensbeschouwelijke vorming. Voor de andere categorie kan het verfrissend zijn om de focus wat te verleggen van de religieuze achtergrond van een kandidaat naar de vraag hoe die zijn of haar kijk op onderwijs in brede zin voedt en hoe zij of hij daarmee kan bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van de school.

Oproep

Ik hoor graag of Verus je hierbij kan helpen. Dat kan natuurlijk in de vorm van begeleiding bij het (her)schrijven van een identiteitsdocument. Maar misschien ben je al geholpen met een handreiking met suggesties en voorbeelden. Aan de hand van zulke voorbeelden kunnen Verusleden van elkaar leren. Ik ontvang dan ook graag goede voorbeelden van documenten die jou hebben geholpen om goede leraren aan te nemen en te binden en een inspirerende schoolcultuur te bevorderen.

Als identiteit belangrijk voor je is bij het werven van personeel, dan loont het om je advertentie te plaatsen op het Verus-vacatureplatform Onderwijstalenten. Om sollicitanten een goed beeld te geven van de identiteit van de schoolorganisatie, wordt in de vacaturetekst een link naar het identiteitsdocument (indien aanwezig) opgenomen. Onderwijstalenten heeft vooral bereik onder christelijk personeel.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten