Publicatie-
datum:

31 maart 2020

Publicatiedatum: 31 maart 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

Intussen werken leerkrachten, docenten, medewerkers maar ook schoolleiders en bestuurders aan onderwijs op afstand. Dat is geen anderhalve meter, dat is virtueel. Via de digitale snelweg wordt leerlingen onderwijs geboden: herhaling, maar ook nieuwe lesstof via filmpjes, online instructies en opdrachten. Een rector vertelde me de afgelopen week dat digitalisering niet meer iets is van een voorhoede maar dat nu alle docenten er in mee zijn gegaan. We hadden geen keuze en dan wordt veel vloeibaar. En, zegt ze me: “Hoeveel complimenten we hebben gekregen voor ons onderwijs op afstand. Enorm!”

Op afstand laat onderwijs zich met de digitale mogelijkheden heel aardig geven. Een bestuurder van een onderwijsstichting voor primair onderwijs gaf aan dat zakelijke informatie en kennis zich op deze manier goed laat overdragen, maar, vroeg hij zich af, hoe zit het met het menselijk contact? Gaat onderwijs niet om de pedagogisch relatie en het directe contact met de leerling? Nu dat (voorlopig) niet mogelijk lijkt, wie zijn we dan als school?

Maar heel weinigen hadden anderhalve maand geleden kunnen voorzien dat het Covid-19 virus zo’n impact zou hebben op onze samenleving en op het onderwijs. Hoe het verder gaat, weet niemand. En als straks de scholen weer open gaan, moeten we dan afstand houden? En zo ja, hoe dan? Een kleuter met een snotneus houd je niet op anderhalve meter.

We weten het gewoon niet. De gebeurtenissen nu hebben veel van wat we normaal vonden tussen haakjes gezet. Als scholen straks weer open gaan, kunnen we niet simpelweg terug naar normaal. We hebben praktische wijsheid nodig om te weten wat te doen. Met praktische wijsheid kunnen we dat waar het ons om te doen is (goed onderwijs, pedagogische bedoelingen) waarmaken in een concrete situatie en de middelen die er zijn. We leren zien wat het verschil maakt, wat het ons te zeggen heeft, over mogelijkheden te beraadslagen met anderen en effectief tot handelen te komen. We zijn zo in staat mentaal anderhalve meter afstand te nemen van dat wat zich aandient. Praktische wijsheid zou ons daarom wel helpen.

Houd afstand. Het is te doen. Praktische wijsheid. Het is te leren.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten