Publicatie-
datum:

28 januari 2020

Publicatiedatum: 28 januari 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

Met name in landelijk gebied zal het steeds lastiger worden om alle onderwijslocaties in stand te kunnen houden. Dorpsscholen sluiten. De meest simpele oplossing: leerlingen uit die gebieden verder laten reizen naar een andere school.

Met de Katholieke Scholengemeenschap te Etten-Leur (KSE) brachten Verus en AGEL adviseurs met behulp van de Verus Viewer de leerlingenstromen van het po naar vo in beeld. Vervolgens is de gemiddelde fietsafstand van huis naar school in beeld gebracht, waarbij knelpunten zichtbaar en bespreekbaar zijn gemaakt. Het is mogelijk om effecten op reisafstand in beeld te brengen, zoals verschillende weersomstandigheden en de effecten van nieuwe schoollocaties.

In de kaart hieronder is de gemiddelde fietsafstand vanaf de KSE zichtbaar gemaakt (de KSE is het vierkantje in het groene gebied; de rondjes zijn de basisscholen).

Blog auke

Bovenstaande afbeelding is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het Bicycle Oriented Development.

Meer dan 30 minuten trappen

De combinatie van de analyse van leerlingenstromen en de gemiddelde fietsafstand leert ons dat er veel leerlingen langer dan een half uur onderweg zijn (in overleg met de KSE is afgesproken om de leerlingenstromen niet te visualiseren in deze kaart). Belangrijke informatie in het gesprek tussen onderwijsorganisatie en gemeente. Verkeersveiligheid voor leerlingen is immers een zorg voor beiden. Bovendien zullen ouders en leerlingen reistijd en route meewegen in de keuze voor een school.

Waar komt de nieuwbouwwijk?

Een paar jaar geleden haalden veel gemeenten hun nieuwbouwplannen uit de ijskast. Inmiddels wordt er volop gebouwd, met gevolgen voor leerlingenstromen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van scholen. Waar komen nieuwbouwwijken? En is uw school van daaruit goed en veilig te bereiken? Daarover denken we vanuit Verus en AGEL adviseurs graag met u mee.

Heeft u interesse om samen te werken aan zo’n, of juist een heel andere analyse? Kijk eens naar de mogelijkheden van de Verus Viewer. En neem contact op met één van onze adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur:

Deze blog werd geschreven door Auke Vlonk in samenwerking met Richard Hendriks (AGEL adviseurs)

Lees ook

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten