Publicatie-
datum:

19 september 2019

Publicatiedatum: 19 september 2019
Onderwijs en samenleving Samen leven

Ook scholen besteden deze week volop aandacht aan de nationale politiek. Op maandag 16 september gaf ik op uitnodiging van de leerkrachten van groep 7 en 8 van basisschool De Voorhof in Vianen een gastles over de politiek in Den Haag.

Kun je je mening altijd geven?

Een gastles over politiek in de week van Prinsjesdag is nuttig en een kwestie van goede timing. Toch kan het daar natuurlijk niet bij blijven. Het is ontzettend belangrijk om kennis over politiek en democratische vaardigheden over te dragen aan kinderen en jongeren. In mijn gastles stonden we bijvoorbeeld stil bij de vrijheid van meningsuiting: hoe belangrijk is het om je mening te geven? Kun je je mening altijd geven? En stel je je mening ook wel eens bij? Alle goede antwoorden ten spijt: de kinderen uit groep 7 en 8 ervaarden tijdens de praktische opdracht hoe ingewikkeld het soms kan zijn om overeenstemming te bereiken en goed te luisteren naar elkaar.

Leren en oefenen

De school speelt wat mij betreft een cruciale rol als het gaat om kennis over de politiek en oefenen van democratische vaardigheden. Een goede invulling van onderwijs op het gebied van democratisch burgerschap versterkt de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat en (grondwettelijke) vrijheden. Daarom ben ik blij dat mijn gastles niet op zichzelf stond, maar onderdeel was van groter project over ‘voortrekkers van verandering’.

Vier ideeën

Er zijn veel goede voorbeelden in het land van scholen die aandacht besteden aan de spelregels van politiek en democratie. Scholen zetten ook na Prinsjesdag in op het ontwikkelen van kennis over de universele verklaring van de rechten van de mens, onze Grondwet en de democratie als voorwaarde voor elk individu en elke groep in ons land om samen te kunnen leven. Graag deel ik vier tips met je om ook ná Prinsjesdag met politiek in de klas aan de slag te gaan.

1. Vraag een raadslid uit je gemeente of een advocaat om een gastles te geven.

Vraag als school een raadslid uit je gemeente om, net als ik, een gastles te geven over de lokale of landelijke politiek. En wil je als school aandacht besteden aan de democratische rechtsstaat? Vraag dan een advocaat voor de klas! Leerlingen leren dan niet alleen wat grondrechten zijn en hoe ons rechtssysteem werkt, ze ervaren ook hoe belangrijk het is goed te kunnen luisteren, argumenten te verzamelen en discussiëren.

2. Bezoek het Binnenhof in Den Haag, of juist het stadhuis

Door de eeuwen heen is het Haagse Binnenhof het centrum geweest van het staatkundig leven in Nederland en dat is het nu nog. Neem daarom als school contact op met Prodemos en ga mee op een van de rondleidingen door het Binnenhof. Of zoek het dichter bij huis en ga langs bij het stadhuis voor een inkijkje in de lokale politiek.

3. Bestel het lespakket De Derde Kamer

De Derde Kamer der Staten-Generaal is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse manier leren leerlingen hoe de politiek werkt in Nederland.

4. Organiseer scholierenverkiezingen

Hoe zou de Tweede Kamer eruitzien als jongeren het voor het zeggen hadden? Om hier achter te komen organiseert ProDemos in verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren.

Dico Baars is naast adviseur public affairs bij Verus voorzitter van de CU-fractie in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten