Publicatie-
datum:

16 februari 2022

Publicatiedatum: 16 februari 2022
Identiteit Samen geloven


Maar’.

In mijn ervaring met schoolteams en schoolbeleidsplannen wordt het te vaak gebruikt. Kijk en luister er eens kritisch naar. Je hoort het vaker dan je zou denken.

‘We zijn een katholieke school, maar daar merk je niet zoveel van hoor…’

‘Als christelijke school vertellen we Bijbelverhalen, maar verder zijn we net als andere scholen.’

‘We zijn van oorsprong een katholieke school, maar dat is nu wel heel anders.’

‘Onze school is christelijk, maar bij ons is ieder kind welkom.’

Levensovertuiging

Ik zoom in op die laatste zin. Als illustratie van al die andere ongemakkelijke ‘maren’. Deze zin gaat over het toelatingsbeleid voor leerlingen. Voor de meeste christelijke scholen is het tweede deel van de zin geen punt van discussie.

Een onderzoek van het ministerie van OCW van 18 december 2020 laat zien dat slechts een beperkt aantal scholen wel eens een leerling weigert op basis van denominatief toelatingsbeleid.

Bij deze laatste scholen wordt de, veelal confessionele, schoolidentiteit als niet verenigbaar gezien met de levensovertuiging, de levensoriëntaties en/of de levenswijzen van de leerling.

Toelatingsbeleid

Aan alle andere scholen, met een open toelatingsbeleid, zou ik de vraag willen stellen: is ‘maar’ in deze zin het juiste voegwoord? Is een invalshoek denkbaar zónder ongemak? Zonder ‘gemaar’?
Veel bestuurders, leidinggevenden, leraren, onderwijsondersteuners en ouders stellen bij het toelaten van leerlingen een heel belangrijke vraag: hoe kan ik juist vanuit de katholieke/christelijke wortels van mijn school alle leerlingen welkom heten? Dit is het ongemak van het ‘maar’ voorbij. ‘Juist’ in plaats van ‘maar’. Dat vraagt goede en intensieve gesprekken met al deze vertegenwoordigers van scholen en onderwijsstichtingen. Tijdens en na deze gesprekken komen we dan ook op het spoor van mogelijkheden om vanuit de geloofstraditie te kunnen zeggen: “Elk kind is welkom op onze school!” Je bron van inspiratie wordt de motivatie voor een open toelatingsbeleid. En geen ongemakkelijke drempel. In die gesprekken gaan we dan ook op zoek naar mogelijkheden om vanuit het juist te denken bij andere praktijken:

‘We zijn een katholieke school, en dat ademt door in onze visie en praktijk.’

‘Als christelijke school vertellen we Bijbelverhalen, en dat doen we bewust en bekwaam.’

‘We zijn van oorsprong een katholieke school, en daar gaan we bewust en open mee om.’

‘Onze school is christelijk, en daarom is bij ons ieder kind welkom.’

Brochure

Bovenstaande gedachte hebben we in een handzame brochure verwoord. Deze brochure over het toelatingsbeleid voor leerlingen kent zowel een identiteitsperspectief als een juridische invalshoek. U kunt haar gratis aanvragen via deze link. Ze geeft u inzichten in dit thema en nodigt u uit hierover verder in gesprek te gaan.

Wij, als adviseurs identiteit van Verus, voeren dat gesprek graag. Zonder dat ene woord…

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten