Publicatie-
datum:

13 november 2019

Publicatiedatum: 13 november 2019
Bedrijfsvoering Samen sterker

In een recente blog schreef ik over het verschil tussen aansprakelijk gesteld worden, het zijn en een uitkering krijgen vanuit een aansprakelijkheidsverzekering. Bij Verus kregen we naar aanleiding van deze blog veel reacties, waarbij mij iets opviel.

Dit “iets” betreft de aansprakelijkheid voor schade met en veroorzaakt door een motorvoertuig dat niet verzekerd is op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. De wenkbrauwen fronsten toen ik dit besprak met een vmbo-school waar leerlingen het vak autotechniek krijgen en dus aan auto’s sleutelen. Je moet er toch niet aan denken dat de auto van de brug gaat met als gevolg dat een leerling of leerkracht hierdoor letstelschade oploopt?.

Ook een veelgehoorde opmerking: De auto hoeft toch niet verzekerd te worden want het is hier geen openbare weg, biedt geen soelaas.

Wilt u een keer een gesprek over de risico’s van aansprakelijkheid binnen uw school? Neem dan contact met me: 06 21 81 84 53

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten