Publicatie-
datum:

11 september 2019

Publicatiedatum: 11 september 2019
Onderwijs en samenleving Samen leven

In donderpreken gaat het vaak over de ander bij wie de schuld ligt, en dat helpt ons niet om de verbondenheid te creëren die nodig is om gezamenlijk tot een andere manier van leven te komen. In plaats van donderpreken hebben we een hoopvol perspectief nodig dat de generaties verbindt.

Laat dat nou net de core business van onderwijs zijn. Onderwijs gaat immers over de toekomst. Onderwijsmensen weten als geen ander dat de leerlingen en studenten van nu die toekomst mede gaan vormgeven. En dat hun stem daarin dus nu al gehoord moet worden. Dat geldt zeker als het over de klimaatcrisis gaat. Want die maakt duidelijk dat hun toekomst op het spel staat.

Duurzame ontwikkelingen in het onderwijs

Veel scholen hebben projecten, projectweken en vakgerelateerde lessen die over duurzame ontwikkeling en duurzaamheidsvraagstukken gaan. Ook in de voorstellen van curriculum.nu, die op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) aan de minister worden aangeboden, heeft duurzaamheid een plek in de verschillende domeinen.

Ten diepste gaat het daarbij níet om het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden om problemen als gevolg van de klimaatcrisis te fiksen, maar om het oefenen van een andere mindset. Én om dat samen met kinderen en jongeren te doen. Om hen uit te nodigen hun stem te laten horen over de vraag wat een leefbare toekomst vraagt van de manier waarop we in het leven staan.

Inspiratie opdoen en kennis delen

Hoe kun je jezelf en je team hierin meenemen? Waar vind je inspiratie? Hieronder zes mogelijkheden om in de komende tijd inspiratie op te doen en kennis te delen:

  1. Prinsjesdagviering: de stem van jongeren - Op de ochtend van Prinsjesdag vindt de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaats, een interlevensbeschouwelijk moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. Dit jaar staan klimaat en jongeren centraal, onder het motto Zorg nu voor wie dan leeft. Tijdens de viering zijn er bijdragen uit diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Verus is hierbij actief betrokken en maakte een opdracht waarmee je je leerlingen kunt uitdagen hun stem te laten horen.
  2. Duurzaam schoolgebouw - de organisatie Ruimte OK organiseert gratis praktijkbijeenkomsten vanuit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Er is een sessie op 10 september in Eindhoven, op 17 september in Den Haag en op 18 september in Zwolle. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op de technische en financiële mogelijkheden van het verduurzamen van het schoolgebouw.
  3. Sustainable development Goals - SDG Action Day een inspirerende dag op woensdag 25 september in Amsterdam over werk maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vanuit verschillende sectoren, met diverse onderwijsgerelateerde deelsessies.
  4. Evenement VO Blik naar buiten - Op donderdag 26 september organiseert de coöperatie Leren voor Morgen in samenwerking met O3-effect het eerste landelijke voortgezet onderwijsevenement voor de onderwijsinnovatie van deze tijd: leren voor duurzame ontwikkeling. Het evenement vindt plaats in het meest duurzame gebouw van de Zuidas in Amsterdam: Circl.
  5. Dag van de Duurzaamheid - op 10 oktober. Een mooie dag om met je team of met leerlingen aandacht te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), hun verwachtingen en vragen. Er zijn programma’s van bij voorbeeld de Schooldag voor duurzaamheid, filmpjes met kinder-SDG’s, of ga de natuur in met mensen van het Natuurcollege.
  6. Duurzaam leren, duurzaam leven - de jaarlijkse katholieke Identiteitsdag die Verus organiseert op woensdag 6 november. Het programma staat dit jaar in het teken van het ontwerpen van nieuwe praktijken voor duurzaam onderwijs. Hoe ga je met leerkrachten aan de slag? Hoe koppel je duurzame bedrijfsvoering aan onderwijsdoelen? Hoe kun je duurzaamheid juist vanuit de eigen identiteit van je organisatie vormgeven? Hoe betrek je ouders en andere partners uit je omgeving bij het onderwijs? Als je al een goed plan hebt om met je team te werken aan duurzaam onderwijs, kijk dan eens of je dat kunt laten meedingen naar de ‘In de kijkerprijs’.

Ook in de verschillende bijeenkomsten die Verus organiseert met bestuurders en schoolleiders komt de komende tijd aan de orde hoe we vanuit onze vereniging samen op kunnen trekken en kunnen leren van elkaar. Wil je daarbij betrokken worden, laat dat ons dan weten!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten