Publicatie-
datum:

10 maart 2021

Publicatiedatum: 10 maart 2021
Bedrijfsvoering Samen besturen

Met behulp van gegevens die verzameld worden binnen jouw organisatie en gegevens die door DUO openbaar worden gepubliceerd, zijn leerlingenstromen (ook per onderwijstype) heel goed inzichtelijk te maken. Jouw organisatie heeft namelijk in de afgelopen jaren geregistreerd van welke basisscholen de leerlingen afkomstig zijn. En van deze scholen is bekend hoeveel leerlingen er in de jaren ervoor in groep 8 zaten. Hierdoor is de ontwikkeling van de belangstelling per basisschool helder inzichtelijk te maken. Daarnaast is ook per basisschool bekend hoe de schooladviezen in de loop der jaren zijn ontwikkeld, wat ook een verklaring kan zijn voor hogere of juiste lagere instroom van leerlingen.

Ontwikkeling van het voedingsgebied

Op basis van de aantallen leerlingen per basisschool (en op basis van de postcodes van de leerlingen) van bijvoorbeeld twee peildata is inzichtelijk te maken (met behulp van de Verus Viewer) hoe het voedingsgebied zich ontwikkelt. Wordt het gebied groter of juist kleiner? Zijn er verschuivingen opgetreden? En zijn die ontwikkelingen éénmalig of structureel? Wat betekent dat voor de toekomst?

Doorkijk naar de toekomst

Van alle basisscholen waar de kinderen, die op jouw open dag aanwezig waren, op dit moment leerling zijn is ook het totaal aantal leerlingen per groep bekend. Wat betekenen die aantallen in combinatie met het marktaandeel per school voor de verwachte instroom per basisschool voor de komende vier jaar? En hoe sluit de som van die aantallen op de leerlingenprognoses die nu worden gehanteerd?

Basis voor continuïteit

Bovenstaande werkwijze kan het gevoel op het gebied van leerlingenprognoses meer handen en voeten geven. En daarmee de basis vormen voor formatieplannen, de meerjarenbegroting en de continuïteitsparagraaf. Er zijn al organisaties die deze werkwijze willen borgen in hun PDCA-cyclus. Wil jij dat ook? Neem dan contact op met:

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten