Publicatie-
datum:

6 januari 2021

Publicatiedatum: 6 januari 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Met frisse zin en goede moed proberen we toch vooruit te kijken. Wat zijn de vooruitzichten voor verkiezingsjaar 2021? Welke onderwijsthema’s spelen een hoofdrol in de Haagse politiek? Welke wetsvoorstellen kunnen er dit jaar nog behandeld worden? Ik zet een aantal vooruitzichten hieronder op een rij.

1. Veerkracht: impact van corona op onderwijs

Het onderwijs in Nederland heeft veerkracht, dat bleek wel in het afgelopen jaar. Scholen ontwikkelden snel nieuwe manieren van (digitaal) werken. Er leven echter ook zorgen bij scholen. Problemen die er voor de coronacrisis ook al waren, komen door die crisis extra scherp aan het licht. Denk aan ventilatie en klimaatbeheersing in schoolgebouwen, aan onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid bij leerlingen of aan het lerarentekort.

Over dit laatste onderwerp verscheen vorig jaar het rapport ‘Samen sterk voor ieder kind’ van Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort. Het rapport zal ongetwijfeld snel op de agenda van de Tweede Kamer komen, omdat juist door de coronacrisis het tekort extra gevoeld wordt. ‘Samen sterk voor ieder kind’ is een invloedrijk rapport met concrete aanbevelingen, die worden ondersteund door de minister én de landelijke tafel. Een belangrijk element dat we daarom volgen in deze discussie is (regionale) samenwerking.

2. Verkiezingsreces

Vlak voor de verkiezingen is het gebruikelijk dat er geen vergaderingen en debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer. Kamerleden en politieke partijen kunnen zich dan helemaal richten op de campagne in aanloop naar de verkiezingen. Deze vergaderloze periode van het parlement voorafgaand aan de verkiezingen heet het verkiezingsreces, dat plaatsvindt van 12 februari tot en met 22 maart. Het parlement heeft dus nog maar een aantal weken om voorstellen te behandelen. Er is een aantal spoedeisende wetsvoorstellen die hoogstwaarschijnlijk nog voor het verkiezingsreces behandeld worden.

  • In de Tweede Kamer wil men haast maken met het wetsvoorstel over de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs en het wetsvoorstel over het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • In de Eerste Kamer wil de regering graag het wetsvoorstel over de verduidelijking van de burgerschapsopdracht met spoed behandelen.

3. Vrijheid van onderwijs

Wat kunnen we in het verkiezingsjaar rond de vrijheid van onderwijs verwachten? In dit debat, waarin incidenten de toon zetten, is dat niet te voorspellen. Zeker is dat het bekende artikel 23 van de Grondwet in de verkiezingen (en daarna) een rol zal spelen. Vrijwel alle politieke partijen spreken zich in hun verkiezingsprogramma’s uit over het bekende grondrecht en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher diende een initiatiefwet in om artikel 23 te moderniseren. Daarnaast komt de Onderwijsraad dit jaar met een advies over de vrijheid van onderwijs als vervolg op de informatieve publicatie uit 2019.

De vrijheid van onderwijs speelt ook een rol in het debat over burgerschapsvorming. Na behandeling in de Eerste Kamer zal het wetsvoorstel over de verduidelijking van de burgerschapsopdracht waarschijnlijk op 1 augustus 2021 ingaan. De uitvoering van deze wet zal onderwerp van gesprek worden, net als de ondersteuning en facilitering van de mensen in de klas die verantwoordelijk zijn voor burgerschapsonderwijs.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten