De Raad van Toezicht van Verus nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 23 juni aanstaande. Dit betreft een korte digitale ALV met als enige agendapunt de jaarrekening van Verus over kalenderjaar 2022.

Praktisch

Datum: vrijdag 23 juni 2023

Tijd: 10 – 11 uur

Plaats: Digitaal via Teams

Programma

Conform onze statuten (art.6.1e) wordt de jaarrekening voorgelegd aan de ALV ter vaststelling, en wel voor 1 juli. Dit zal het enig punt zijn op de agenda van deze ALV.

Als bijlage bij dit agendapunt zullen we je het Verus jaarverslag toesturen, bestaand uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Meld je hier aan voor de ALV

Op dit adres ontvang je de bevestiging.