Publicatie-
datum:

14 december 2022

Publicatiedatum: 14 december 2022

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Doe mee en meld je aan op: www.naarinclusieveronderwijs.nl

De thema’s van de week:

  • Aftrap Week van Inclusief Onderwijs - Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid
  • Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen
  • Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs
  • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Voor wie: professionals en bestuurders in het onderwijs en aanpalende werkterreinen (opvang, welzijn, jeugdhulp/gezondheidszorg e.d.), gemeenten en organisaties voor leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en schoolleiders, en andere belangstellenden

Wanneer: 6 t/m 10 februari 2023

Waar: onlinesessies (gratis deelname na aanmelding)

Sprekers/deelnemende organisaties: College voor de Rechten van de Mens / Annet de Klerk (Koninklijke Kentalis) / Marcel Janssen (Koninklijke Visio) / JongPIT / Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) / Ufuk Kâhya (wethouder gemeente Den Bosch) / Ingrid Hoogstrate (VNG) / Martijn Sanders (ministerie van Onderwijs) / Dolf van Veen (NCOJ) / Verus / VOS/ABB / samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten

Meld je aan voor een of meer sessies van de Week van Inclusief Onderwijs 2023 via onderstaande knop.