Publicatie-
datum:

14 december 2022

Publicatiedatum: 14 december 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Speciale aandacht gaat uit naar de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en naar belangrijke thema’s, praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie/leerlingenparticipatie en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Doe mee en meld je aan op: www.naarinclusieveronderwijs.nl

De thema’s van de week:

  • Aftrap Week van Inclusief Onderwijs - Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid
  • Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen
  • Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs
  • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs

Voor wie: professionals en bestuurders in het onderwijs en aanpalende werkterreinen (opvang, welzijn, jeugdhulp/gezondheidszorg e.d.), gemeenten en organisaties voor leerlingen, ouders, leraren, begeleiders en schoolleiders, en andere belangstellenden

Wanneer: 6 t/m 10 februari 2023

Waar: onlinesessies (gratis deelname na aanmelding)

Sprekers/deelnemende organisaties: College voor de Rechten van de Mens / Annet de Klerk (Koninklijke Kentalis) / Marcel Janssen (Koninklijke Visio) / JongPIT / Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) / Ufuk Kâhya (wethouder gemeente Den Bosch) / Ingrid Hoogstrate (VNG) / Martijn Sanders (ministerie van Onderwijs) / Dolf van Veen (NCOJ) / Verus / VOS/ABB / samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten

Meld je aan voor een of meer sessies van de Week van Inclusief Onderwijs 2023 via onderstaande knop.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus