Publicatie-
datum:

16 augustus 2022

Publicatiedatum: 16 augustus 2022
Identiteit Samen geloven

In een democratische samenleving zijn religieuze en levensbeschouwelijke thema’s geen probleem, maar juist superinteressant.

 • Wat geef je leerlingen mee over de manier om met levensbeschouwelijke verschillen om te gaan?
 • Hoe kleurt de eigen identiteit van leerlingen en van de school de invulling die je aan burgerschapsonderwijs geeft?
 • Welke levensbeschouwelijke activiteiten en inspiratiebronnen dragen bij aan de vorming tot burger?

De Identiteitsdag zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Kinderen en jongeren zijn burger vanaf hun geboorte. Ze zijn deel van de samenleving en gaan daarin al verkennend en proberend ook steeds meer een rol spelen en verantwoordelijkheid dragen. De school en de kinderopvang zijn de eerste plekken waar ze zonder hun ouders of verzorgers deel uitmaken van een groter geheel. Ze leren stap voor stap hoe ze zich in deze samenleving kunnen en willen bijdragen, vanuit hun eigenheid en vanuit wat er van hen verwacht wordt.

Hoe je denkt over goed samenleven en over menswording en identiteitsvorming heeft veel te maken met het eigen levensbeschouwelijke vertrekpunt van de school. In de lessen levensbeschouwelijke vorming of godsdienst leren kinderen en jongeren hierover vanuit de visie van de school. Ze maken kennis met verschillende religies en levensbeschouwingen, de verhalen, feesten, gebruiken en godsbeelden. Ze krijgen begrip van existentiële vragen en leren omgaan met verschillen. Dat gebeurt in lessen, vieringen en dagelijkse momenten van overweging of gebed. Dat vormt hen in het burger zijn en helpt hen om hun eigen identiteit te vormen. Voor een democratische samenleving zijn beide van belang.

Pedagogische en een maatschappelijke opdracht

De school heeft een pedagogische en een maatschappelijke opdracht. Vanuit de vrijheid van onderwijs schrijft de overheid niet voor hoe dat moet, maar stelt er wel kwalitatieve eisen aan. De identiteit van de school en de daaraan verbonden levensbeschouwelijke traditie zijn een belangrijke bron van inspiratie voor het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Maar hoe verbind je die goed aan elkaar zodat zowel levensbeschouwing als burgerschapsvorming in hun kracht worden gezet?

Het programma is opgebouwd vanuit een korte, oproepende start, twee rondes met werksessies en een plenaire reflectie. Uitgangspunt is dat deelnemers zowel komen brengen als halen en dat visie/beleid en praktijk met elkaar verweven zijn en elkaar versterken. Ook is er aandacht voor zowel PO als VO, voor mbo en hoger onderwijs. In de sessies worden visie/beleid en praktijk aan elkaar verbonden. Tijdens de identiteitsdag is er veel gelegenheid om uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Programma

 • 9.30 uur: inloop met koffie / thee en keuze voor werksessies ronde 1 en ronde 2
 • 10.00 uur: start ochtendprogramma door dagvoorzitter Erik Renkema (plenair)
  - Opening door Berend Kamphuis, voorzitter CvB Verus
  - Spoken word door Elten Kiene
  - Inleiding door prof. dr. Manuela Kalsky
 • 10.45 uur: ronde 1 werksessies
 • 12.00 uur: lunch
 • 13.00 uur: start middagprogramma (plenair)
  - "Iedereen moet gewoon normaal doen" - dillema’s rond burgerschapsvorming door Marcel Elsenaar
  - Spoken word door Elten Kiene
 • 13.30 uur: ronde 2 werksessies
 • 14.45 uur: veelkleurige afronding (plenair)
  - Interactieve reflectie door zaal, prof. dr. Manuela Kalsky en een aantal medewerkenden aan de dag o.l.v. dagvoorzitter Erik Renkema
 • 15.30 uur: borrel

Met medewerking van

Prof. dr. MANUELA KALSKY is een expert in religie en samenleving en oprichter van het levensbeschouwelijk dialoogplatform Nieuwwij.nl.

ELTEN KIENE is spoken word-artiest, presentator, organisator en workshopdocent. Hij is oprichter van SPRAZZZ, mede-oprichter en -organisator van het platform Woorden Worden Zinnen en was onderdeel van het hiphopcollectief Brandwerk. Daarnaast is hij ambassadeur van de Bibliotheek AanZet.

Datum

Woensdag 9 november 2022

Tijd

10.00 - 16.00 uur

Locatie

Cultuur- en congrescentrum Antropia
Hoofdstraat 8 (navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
Driebergen

Bekijk de routebeschrijving.

Prijs

 • Gratis voor leden
 • Niet-leden 75 euro

De Identiteitsdag zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus