Publicatie-
datum:

11 september 2023

Publicatiedatum: 11 september 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Een kennisalliantie van bestuurders in het primair onderwijs heeft onder begeleiding van Theo van der Zee en Sandra van Groningen manieren onderzocht om zich te bekwamen in bestuurlijke verstandigheid. In een publicatie met een digitale applicatie hebben zij hun bevindingen verwoord. Deze publicatie biedt onderwijsbestuurders een instrumentarium en achtergronden.

Symposium

Op vrijdag 17 november organiseert de kennisalliantie een klein symposium rond het thema ‘bestuurlijke verstandigheid’. We gaan dan in op de thematiek en presenteren de publicatie met de bijhorende digitale applicatie. Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen) en Eveline Driest (Bestuurder Sophia Scholen) vertellen over hun ervaringen met besluitvorming en bestuurlijke verstandigheid. Daarnaast is er de gelegenheid om hierover met elkaar een betekenisvol gesprek te voeren en ontvangen alle aanwezigen een exemplaar van de publicatie. Direct aansluitend aan het symposium is in de tegenoverliggende aula van de Radboud Universiteit de inaugurele rede van prof dr Theo van der Zee. Meer informatie over deze rede is te vinden op: www.ru.nl/rede/vanderzee

Datum

Vrijdag 17 november 2023

Tijd

12.30 uur (inloop met broodje)
13.00 uur (start programma)
15.30 uur (einde programma)

Locatie

Grotiusgebouw, Campus Radboud Universiteit, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus