Publicatie-
datum:

23 maart 2023

Publicatiedatum: 23 maart 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Grondrechten zijn er in soorten en maten. Gangbaar is het gebruik van een onderscheid in klassieke en sociale grondrechten. Het begrip ‘klassieke grondrechten’ staat dan voor de rechten van de burger om de overheid te weren van bepaalde terreinen van het leven. De sociale grondrechten zijn juist een instructienorm aan het overheidsbestuur en de wetgever om op bepaalde terreinen actie te nemen, ten gunste van het economische, culturele en sociale leven van de maatschappij.

De vrijheid van onderwijs is geregeld in artikel 23 van de Grondwet. En dit artikel heeft een hybride karakter. Enerzijds bevat het in met name de leden 1 en 4 belangrijke opdrachten voor de overheid (‘handen uit de mouwen’) en is het daarmee te karakteriseren als sociaal grondrecht. Anderzijds vormen met name de leden 2, 5 en 6 klassieke grondrechten, waardoor de burger beschermd wordt tegen de overheid (‘handen thuis’). Al deze aspecten van het complexe artikel lijken de onderwijsvrijheid meer dan welk ander grondrecht een bron te maken voor uiteenlopende interpretaties en polarisatie.

Verus-jurist Kees Jansen heeft zich zijn werkzame leven beziggehouden met al deze interpretaties van de onderwijsvrijheid en met botsende grondrechten in het bijzonder. Menig schoolbestuur heeft hij bijgestaan met juridisch advies. Als dank voor zijn bijdrage aan de vereniging en de ontwikkeling van (het vakgebied) onderwijsrecht, organiseert Verus ter gelegenheid van het afscheid van Kees Jansen een symposium over deze thematiek. Onder andere Ben Vermeulen (lid van de Raad van State en hoogleraar onderwijsrecht) zal een bijdrage leveren aan deze dag. Andere sprekers zullen reflecteren op de praktijk van het onderwijs en de actualiteiten rond de onderwijsvrijheid, zoals de vorming van onderwijsregio's en wat deze mogelijk stille stelselwijziging voor betekenis heeft.

Wanneer?

Maandag 8 mei 2023.

Waar?

Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Programma

  • 13.30 - 15.00 uur: Symposium
  • 15.00 - 16.00 uur: Pauze
  • Vanaf 16.00 uur: Afscheid Kees Jansen
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus