Publicatie-
datum:

27 juni 2023

Publicatiedatum: 27 juni 2023

In de rede pleit Theo van der Zee ervoor om de kwaliteit van praktische verstandigheid ruim baan te geven. Deze is dringend gewenst nu veel tijd en energie uitgaat naar meten, controleren en verantwoorden, waardoor de bedoeling van goed onderwijs wordt verduisterd. Ze helpt om weloverwogen keuzes te maken over wat hier en nu het beste gedaan kan worden. In de rede vertelt hij hoe leraren, schoolleiders en bestuurders hun praktische verstandigheid kunnen ontwikkelen en versterken om een hoopvolle toekomst voor de nieuwe generatie te openen.

De rede is de publieke aftrap van de leeropdracht ‘Onderwijs in ethisch en religieus perspectief’. Deze opdracht is dit jaar door Verus en de Radboud Universiteit gestart. Vanuit de leeropdracht doet Theo van der Zee samen met leraren, schoolleiders en onderwijsbestuurders praktijkgericht onderzoek naar relevante vraagstukken en thema’s in het onderwijs. Onderzoek en ontwikkeling zijn de motor van de vernieuwing en vitalisering van scholen, onderwijsorganisaties en Verus als vereniging. Verus hecht grote waarde aan goed en relevant onderzoek en gaat daarvoor de samenwerking aan met hogescholen en universiteiten.

Wij nodigen je van harte uit om deze rede bij te wonen. Aanmelden kan via: https://www.ru.nl/rede/vanderzee

Datum

Vrijdag 17 november

Tijd

15:45 (start inaugurele rede)

Locatie

Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen

Voorafgaand aan de rede vindt het symposium ‘Bestuurlijke Verstandigheid’ plaats op de campus van de Radboud Universiteit. Meer informatie over dit symposium is te vinden op: https://verus.nl/agenda/symposium-bestuurlijke-verstandigheid