Publicatie-
datum:

20 december 2022

Publicatiedatum: 20 december 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Met genoegen nodigt de Raad van Toezicht van Verus je uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 31 mei aanstaande.

De ALV vindt plaats voorafgaand aan ons event VERUS 2023. Je bent ook daar van harte welkom.

Programma

Tijdens de vergadering nemen we je mee in de stand van zaken binnen onze vereniging, op inhoudelijk en op financieel gebied.

Daarnaast wordt tijdens de ALV de publicatie ‘Leidende Principes van Goed Besturen. Reflecteren in dialoog over het eigen bestuurlijk handelen’ aangeboden. In de afgelopen maanden heeft een ontwikkelgroep bestaand uit leden van Verus, ondersteund vanuit het bureau, zich gebogen over goed bestuurlijk handelen in het katholiek en christelijk onderwijs. Wat zijn leidende principes van dat handelen? Wat geeft bestuurders richting én ruimte? Wat motiveert bestuurders om zich in te zetten voor goed onderwijs? Op deze vragen geeft de ontwikkelgroep een reflectie en een richting aan, welke is samengevat in publicatie. De richting functioneert niet als een blauwdruk of als finaal antwoord: het vormt het startpunt voor het goede gesprek binnen de vereniging Verus.

Meld je hier aan

Op dit adres ontvang je de bevestiging.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus