Publicatie-
datum:

6 juni 2023

Publicatiedatum: 6 juni 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Levensbeschouwing wandelt op allerlei manieren de school binnen. Soms wordt het als een verrijking ervaren, maar niet zelden ook als probleem. Actueel is de discussie rondom gebedsruimtes in het openbaar onderwijs. Hier speelt mee dat er in een seculiere samenleving steeds minder kennis en begrip is voor wat ‘gelovig-zijn’ inhoudt. Volgens Gerdien Bertram-Troost is het juist mede daarom belangrijk om in het onderwijs ruimte te maken voor levensbeschouwelijke vorming. ‘Als je op een goede manier leert omgaan met mensen die anders denken kan het je eigen staan in het leven verrijken.’

Deze NIVOZ-onderwijsavond vindt in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open. Een ticket kost 40 euro. Aanmelden kan via: https://nivoz.nl/onderwijsavon...

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus