Publicatie-
datum:

13 mei 2024

Publicatiedatum: 13 mei 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

Inclusie en pedagogiek

Joop Berding verzorgt dan de keynote. Hij wil op 7 juni deze gelaagdheid van inclusief onderwijs als uitgangspunt nemen. Opvoeden brengt volgens hem per definitie spanningen met zich mee. Te rade gaan bij pedagogen uit de geschiedenis is daarom vruchtbaar: hoe dachten bijvoorbeeld Korczak, Verhoeven of Arendt over inclusie? Vervolgens wil Berding ingaan op ‘gelijkwaardigheid’ als richtinggevend principe. Om te ontdekken of dat behulpzaam is bij het vormgeven van de schoolcultuur en/of keuzes waar leraren en schoolleiders zich voor gesteld zien. In de middag spreken we met elkaar door en brengen we de input van Berding samen met de kansen en knelpunten uit de praktijk.

De netwerkbijeenkomst wordt, in samenwerking met Verus en de Theologische Universiteit Utrecht, gehouden in de thuisbasis van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aan de Plompetorengracht 3, Utrecht. Meld je hier aan voor deze dag.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus