Publicatie-
datum:

16 juni 2023

Publicatiedatum: 16 juni 2023
Burgerschap Onderwijs en samenleving Samen leven

Programma

Scholen zijn wettelijk verplicht om te werken aan een respectvolle houding voor seksuele diversiteit. Dit wordt gezien als onderdeel van het werken aan een sociaal veilig klimaat en burgerschapsvorming. Leerlingen kunnen alleen goed leren als zij ook in de ontwikkeling van deze identiteit zichzelf kunnen zijn. Zorg voor gendervragen en seksuele identiteit zijn dus onlosmakelijk verbonden met de school. Veel christelijke scholen bezinnen zich dan ook op vragen rond genderidentiteit en seksuele diversiteit.

Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Utrecht is voornemens om een publicatie over dit thema uit te brengen. Daarom staat de netwerkbijeenkomst van 22 september 2023 in het teken van Een veilige plek, en dus? Tijdens de bijeenkomst komen verschillende praktijkverhalen aan het woord. Naast enkele sprekers van de Theologische Universiteit levert Verus-adviseur Pim Kalkman een bijdrage aan deze bijeenkomst: vanuit een pedagogisch perspectief reflecteert hij op de verhalen en laat hij zien hoe je vanuit de pedagogische opdracht van de school over diversiteit en inclusie in gesprek kunt gaan. Na de lunch is er uitgebreid tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Whats App Image 2023 06 08 at 15 35 06
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus