Publicatie-
datum:

13 september 2023

Publicatiedatum: 13 september 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het programma wordt onder meer geleid door Verus-adviseur Pim Kalkman, die vanuit het School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS) scholen helpt bij het werken aan gewenst gedrag in de klas. Melanchthon Kralingen sluit als één van de scholen aan om - aan de hand van SWPBS - over hun keuze en aanpak voor een mobielvrije school te vertellen. Zij werken met een muntjessysteem waarin leerlingen als klas beloningen kunnen verdienen als zij hun telefoon in de kluisjes laten. Bij genoeg gespaarde muntjes mogen zij bijvoorbeeld een gymles vormgeven.

Vragen die in de online bijeenkomst onder meer beantwoord worden, zijn:

  • Hoe zijn we met de school het gesprek aangegaan over mobieltjes?
  • Hoe zijn we gezamenlijk tot een visie gekomen?
  • Hoe hebben we ouders en leerlingen hierin meegenomen?
  • Wat betekent onze visie op een mobielvrije school in de praktijk?

Naast Melanchthon Kralingen, sluiten ook andere scholen aan om hun casus te vertellen. Daarna is er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Afhankelijk van de groepsgrootte gebeurt dit in zogeheten break-out rooms.

Wil je graag meepraten en ervaringen delen over de aanpak en visie op mobieltjes in jouw school? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst. Je ontvangt in de week van de online bijeenkomst de Teams-uitnodiging.

Wanneer: Donderdag 28 september 2023
Tijd:
15.30 tot 16.30 uur
Waar:
Online via Teams

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus