Publicatie-
datum:

15 mei 2023

Publicatiedatum: 15 mei 2023

Er is veel beweging in het onderwijsveld. Bepalingen rond het stichten van scholen en opleidingen zijn gewijzigd, ‘passend onderwijs’ transformeert naar ‘inclusief onderwijs’, het Inspectietoezicht moet anders, de rechtsbescherming van ouders, leerlingen en studenten moet beter. Allemaal ontwikkelingen die raken aan onderwijsrechtelijke kaders. In de leergang worden deze bewegingen met je doorgenomen: zo raak je wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

Wat deze leergang onderscheidt van andere leergangen onderwijsrecht, is dat je van het begin tot het einde met dezelfde groep cursisten het onderwijs volgt. Hierdoor leer je tijdens elke bijeenkomst van én met elkaar. De leergang bevat een integraal programma, waardoor er qua didactiek een rode draad gewaarborgd is.

De leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven en samen met een team van professionals uit de praktijk geeft zij ook les in de leergang.

De vijf bijeenkomsten zijn op: 20 september, 4 oktober, 1 november, 15 november en 13 december 2023.

Meer informatie over en aanmelden voor de leergang kan via onderstaande knop.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus