Publicatie-
datum:

16 augustus 2022

Publicatiedatum: 16 augustus 2022

Bij de leergang Onderwijsrecht, die op 22 september 2022 start aan de Vrije Universiteit, krijg je meer inzicht in deze kaders. De kaders bepalen de ruimte die scholen hebben voor het bepalen van hun eigen koers: inhoudelijk en organisatorisch, maar ook strategisch en financieel. Met deze leergang raak je wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

De leergang staat onder leiding van prof.dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Samen met een team van docenten (o.a. mr. Kees Jansen, jurist bij Verus) heeft zij speciale aandacht voor de mate en vorm waarin het recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt.

Door het volgen van colleges, het lezen van de verrijkingsstof, het actief delen van je ervaringen met mede cursisten en het schrijven van een paper over een onderwijsrechtelijk vraagstuk dat je interesse heeft of relevant is voor je werkkring, bereik je een groot leereffect. De leergang is in 2021 beoordeelt met een 9,2!

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan deel aan de gratis online informatiesessies op 30 mei en 9 juni van 16.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor een informatiesessie kan op de site van de leergang Onderwijsrecht. Daar vind je ook meer informatie over de leergang.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus