Publicatie-
datum:

29 februari 2024

Publicatiedatum: 29 februari 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

Verus is bezig met het opzetten van een tv- en impactprogramma, waarmee we het onderwerp stevig op de maatschappelijke én bestuurlijke agenda willen zetten. Over dat impactprogramma hebben wij al goede ideeën, maar wij willen het ook graag samen ontwerpen en ontwikkelen met anderen. Sinds september 2023 is Verus in gesprek geweest met verschillende partijen om samenwerking rondom de problematiek te verkennen. Momenteel zitten we aan de tekentafel en willen we graag het proces samen met verschillende partijen ontwerpen. We hebben natuurlijk wel mooie ideeën, zoals een bijeenkomst in Nieuwspoort of het ontwerpen van een glossy met praktische handvaten en praktijkverhalen voor alle scholen. Tegelijkertijd is er al zoveel gaande op dit terrein en willen wij juist partijen bij elkaar brengen om samen het thema te agenderen en het impactprogramma te ontwerpen.

Daarom brengen we graag diverse organisaties en schoolbesturen bij elkaar op woensdagmiddag 27 maart. We stropen onder begeleiding van Hoe dan wel? de mouwen op, want aan het einde van de middag hopen we concrete producten, ideeën of activiteiten te hebben bedacht voor het impactprogramma die we samen verder gaan brengen.

De inloop is met lunch vanaf 12:00 uur in VOGELFREI, Nijverheidsweg 6 in Utrecht. VOGELFREI is perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Station Zuilen ligt op 10 minuten loopafstand, net als de bushalte Schepenbuurt. De parkeergelegenheid is beperkt, dus wij moedigen aan om met het OV of de fiets te komen.

Graag horen we uiterlijk 20 maart of jij en je collega(‘s) aanwezig zijn. Dat kan via onderstaand aanmeldformulier.

Ben jij er bij? Samen staan we sterker.

Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus