Publicatie-
datum:

16 augustus 2022

Publicatiedatum: 16 augustus 2022
Identiteit Samen geloven

Na het congres heb je nieuwe energie door waardevolle contacten met collega’s, heb je ervaringen uitgewisseld en ben je geïnspireerd door interessante sprekers en een boeiend programma.

Programma en deelsessies

Bij veel mensen knaagt er een gevoel van onbehagen. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht, verzucht de gemiddelde Nederlander. Door de coronacrisis ontstond aanvankelijk een groot samenhorigheidsgevoel, dat al snel werd gevolgd door een gepolariseerd debat dat in volle hevigheid ook de school binnenkwam.

De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers, en is er veel belangstelling voor filosofie, ethiek en spiritueel leiderschap.

Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. Jonge mensen laten zich hierover steeds nadrukkelijker horen, maar voelen ook de constante druk om geluk te grijpen, niets te missen en vooral niet te falen. Bij dit alles komt nu ook de oorlog in Oekraïne.

Thema's

Juist in onzekere tijden als de huidige hebben leiders in het onderwijs, van bestuurskamer tot klaslokaal, een betrouwbaar kompas nodig, omdat medewerkers, ouders en leerlingen verwachtingsvol naar ze kijken. Tijdens het congres gaan we hierover met elkaar in gesprek. Vanuit de bronnen van het christelijk en katholiek onderwijs denken we na over vragen als: Hoe blijf je staande in deze onzekere tijd? En wat is de maatschappelijke opdracht van de christelijke school?

Er is er veel ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie aan de hand van de volgende thema’s:

  • Mijn rol als leider en de verbinding tussen bezieling en professionaliteit.
  • Op zoek naar de essentie van het christelijk onderwijs in crises.
  • Het lef om de stap naar de toekomst te zetten.

Keynote speakers

Govert Buijs rondje

Prof. dr. GOVERT BUIJS, bekleder van de Goldschmeding Leerstoel Maatschappelijke en economische vernieuwing aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Roel Kuiper rondje

Prof. dr. ROEL KUIPER, hoogleraar Christelijke identiteit aan en Rector van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie en voormalig lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie.

Aan het plenaire programma wordt ook meegewerkt door onder andere:

Gert Jan Segers rondje

GERT-JAN SEGERS, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Voorheen was hij directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en coördinator van een christelijk studie- en toerustingcentrum in Caïro.

Matthijn Buwalda rondje

MATTHIJN BUWALDA, liedschrijver en zanger die probeert het Leven te vangen in liedjes. Hij heeft sinds 2006 verschillende cd's uitgebracht en door heel Nederland concerten en voorstellingen gegeven.

De dag wordt gepresenteerd door:

Dorina Nauta rondje

DORINA NAUTA, als projectleider betrokken bij het ontwikkelen van een kloosterhoeve. Daarnaast is ze actief als zelfstandig ondernemer. Als theoloog en bestuurskundige is ze geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de samenleving. Ze spreekt in kerken en op conferenties en host regelmatig als dagvoorzitter een evenement. Voorheen werkte ze voor MissieNederland en Tearfund

Dico Baars rondje

DICO BAARS, adviseur public affairs bij Verus. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van bijzonder onderwijs, overheid en samenleving. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van New Wine, een vernieuwingsbeweging binnen de kerken.

Organisatie

Verus en het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht.

Voor wie?

Bestuurders, toezichthouders, schoolleiders en docenten identiteitsontwikkeling.

Datum

Vrijdag 23 september 2022

Tijd

9.30 - 17.00 uur

Locatie

Christelijke Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
Ede

Bekijk de routebeschrijving.

Logos verus expertisecentrum onderwijs en identiteit
Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus