Publicatie-
datum:

16 maart 2023

Publicatiedatum: 16 maart 2023
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Er is weer een rijk en gevarieerd programma samengesteld. Onder het motto 'Inclusiever in de praktijk' gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats.

Een (creatieve) opening wordt gevolgd door een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt zich op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio. Daarna besteden we in circa dertig kortere en langere sessies uitgebreid aandacht aan nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Programma

 • 09.15-10.00 uur - Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur - Opening en plenair deel
  • Welkom & programma
  • Creatieve opening
  • Panelgesprek Naar Inclusiever Onderwijs met onder andere:
   • Marieke Dekkers, voorzitter college van bestuur Koers VO / voorzitter Sectorraad swv vo
   • Berdi de Jonge, directeur basisschool De Korenaar in Eindhoven
   • Jacobine Geel, voorzitter College voor de Rechten van de Mens
   • Illya Soffer, directeur Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • 11.15-11.30 uur - Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur - Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur - Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur - Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur - Wissel
 • 15.00-16.00 uur - Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur - Afsluiting met borrel en muziek

Benieuwd naar alle keuzesessies, wil je meer informatie of aanmelden?

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus