Publicatie-
datum:

16 augustus 2022

Publicatiedatum: 16 augustus 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Datum

Vrijdag 9 december 2022

Tijd

11.00 - 13.00 uur (incl. lunch)

Locatie

Woerden

We knippen de ALV op in een formeel deel (deel 1) en een thematisch deel (deel 2). Tijdens het eerste deel van de vergadering nemen we je mee in de stand van zaken bij onze vereniging. We informeren je graag over de begroting 2023 en over de realisatie van ons strategisch beleidsplan. Daarnaast leggen we ter vaststelling de contributie 2023 aan je voor.

Het tweede deel van de ALV staat in het teken van leidende principes waar bestuurders in het katholiek en protestants-christelijk onderwijs zich door laten leiden. Tijdens de ALV van juni jl. hebben we al stilgestaan bij het voorbereidende werk van een ontwikkelgroep van verschillende Verus-onderwijsbestuurders. Zij hebben de afgelopen maanden nagedacht over leidende principes voor bestuurders van een waardengedreven organisatie. Hiertoe zijn ze ook met andere Verus-leden in gesprek gegaan. Tijdens de ALV van 9 december as. zullen zij hun voorlopige bevindingen delen en hierover het gesprek aangaan met alle aanwezigen. Vandaar ook de uitnodiging om fysiek aanwezig te zijn bij deze ALV. We kijken uit naar dit gesprek!

Aanmelding en agendastukken

Aanmelden voor de ALV kan via onderstaand formulier. Uiterlijk vrijdag 2 december 2022 ontvang je de agenda en de vergaderstukken.

Aanmelding ALV 9 december 2022

Op dit adres ontvang je de bevestiging.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus