Publicatie-
datum:

30 januari 2024

Publicatiedatum: 30 januari 2024
Bestuur en samenwerking Samen sterker

Tijdens deze ALV leggen we ons Strategisch Beleidsplan 2024-2028 aan jullie, onze leden, voor. Ook zal er aandacht zijn voor de Jaarrekening 2023, voor het thema prestatiefascinatie en voor het thema bestuurlijke ruimte (mede in het licht van de recente brief van de minister voor funderend onderwijs).

Tot slot staan we stil bij de wisseling van de wacht in het bestuur, waarbij Mark Buck per 1 juli 2024 het voorzitterschap van Berend Kamphuis zal overnemen, die vanaf die datum lid College van Bestuur zal zijn.

De uitnodiging wordt ook per mail gestuurd naar alle leden.

Praktisch:

Woensdag 26 juni.

10.00-12.00 uur, met aansluitend lunch.

Plaats: Woerden.

Aanmelden voor de ALV kan hieronder.

Op dit adres ontvang je de bevestiging.
Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus