Publicatie-
datum:

30 oktober 2023

Publicatiedatum: 30 oktober 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Praktisch

Datum: woensdag 29 november 2023

Tijd: 9.00 – 9.45 uur

Plaats: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum

Landgoed de Reehorst

Hoofdstraat 8

3972 LA Driebergen

Programma

Tijdens deze ALV nemen we je mee in de stand van zaken binnen onze vereniging. We informeren je graag over de begroting 2024 en over de realisatie van ons strategisch beleidsplan. Daarnaast leggen we, ter vaststelling, de contributie 2024 aan je voor.

Zoals aangekondigd tijdens de ALV van 31 mei jl. nemen we afscheid van twee huidige RvT-leden, aangezien zij als toezichthouder het einde van hun tweede termijn hebben bereikt. Wij hopen je twee kandidaat RvT-leden voor te dragen.

Aanmelding, agenda en stukken

Aanmelden voor de ALV kan hieronder. Uiterlijk woensdag 22 november ontvang je de agenda en de vergaderstukken.

Op dit adres ontvang je de bevestiging.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus