Publicatie-
datum:

7 juni 2023

Publicatiedatum: 7 juni 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Praktisch

Datum: vrijdag 23 juni 2023

Tijd: 10 – 11 uur

Plaats: Digitaal via Teams

Programma

Conform onze statuten (art.6.1e) wordt de jaarrekening voorgelegd aan de ALV ter vaststelling, en wel voor 1 juli. Dit zal het enig punt zijn op de agenda van deze ALV.

Als bijlage bij dit agendapunt zullen we je het Verus jaarverslag toesturen, bestaand uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

Aanmelden ALV 23 juni 2023

Op dit adres ontvang je de bevestiging.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus