U bent hier

Ouderbetrokkenheid

Waardevol partnerschap tussen school en ouders

Wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders is cruciaal voor goed katholiek en christelijk onderwijs. Wanneer beide elkaar weten te vinden, aanvullen en versterken, bevordert dat het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Daarom biedt Verus schoolleiders, leraren, bestuurders, toezichthouders en ouders ondersteuning om samen invulling te geven aan waardevol partnerschap.

Online community katholieke ouders

Lees blogs, ga in gesprek over thema's die ouders raken en leer van elkaar en van specialisten. Lees meer

School als community

Ouders en school hopen dat hun kinderen/leerlingen gelukkige mensen zullen worden, die hun plek in het leven vinden, waardevolle relaties met anderen hebben en succesvol zijn in het werk dat zij uiteindelijk gaan doen. Daarom moeten kinderen kunnen groeien en zich breed ontwikkelen. Een school die een veilige en stimulerende gemeenschap is, waarbinnen leerkrachten en ouders samenwerken, draagt hieraan bij.

Aanbod voor scholen

Voor scholen bieden we een gratis sparringgesprek en de mogelijkheid om een traject op maat te maken. Daarnaast kunnen we o.a.: verschillende vormen van partnerschap met scholen invullen, een gesprektraining voor teams verzorgen, bemiddeling bieden en vragen rondom identiteit of stakeholderschap in relatie tot ouders helpen uitwerken. Nieuw is het Inspiratiespel School en Ouders. >> 

Aanbod voor ouders

Ouders die actief zijn op scholen in de (G)MR, Ouderraad/–Vereniging of als overblijfouder kunnen bij ons terecht voor ondersteunende trainingen. Ook aan medezeggenschap binnen Passend Onderwijs besteden we aandacht.

In de deels vernieuwde ouderbijeenkomsten komen thema’s aan de orde die ouders bezighouden, zoals pesten, mediawijsheid, grenzen stellen en puberkwesties. Nieuw in het aanbod is de bijeenkomst over geluk en de bijeenkomst over Bijbelverhalen. >>

Verder met ouderbetrokkenheid

Wilt u met ondersteuning van Verus (verder) werken aan waardevol partnerschap dat aansluit bij de vragen en wensen die er bij de school en ouders leven? Neem dan contact op met onze adviseur ouderbetrokkenheid Monica Neomagus om de mogelijkheden te bespreken.

 

Basistraining medezeggenschap

Uitstekende basistraining over medezeggenschap voor nieuwe (G)MR-leden. Exclusief voor leden van Verus en tegen kostprijs. Maak er gebruik van!

De school als community

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

Thuisbezoek in het onderwijs

Wij geloven in de school als gemeenschap. Thuisbezoek kan daar op een krachtige manier aan bijdragen, omdat het de relatie met leerlingen en hun ouders versterkt.