U bent hier

Blogs

Vrijdagavond, 23.00u. Minister Lodewijk Asscher is te gast bij het programma Pauw. Vooral als kandidaat-lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Al even was het over zijn werkgelegenheidsbeleid gegaan, maar na 14 minuten werd hij dan toch geconfronteerd met de grote problemen die het onderwijs ervaart door Asschers Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Heeft Donald Trump plannen met het onderwijs? Die heeft hij, maar wat gaat ons dat aan? Niets, zou je denken, maar zo eenvoudig ligt het niet. In de afgelopen tien – twintig jaar zijn er honderden, zo niet duizenden Nederlandse onderwijsmensen, schoolbestuurders incluis, naar de VS getrokken omdat er op hun terrein iets bijzonders gebeurde, iets dat hun tot voorbeeld strekte. Zij bezochten daar vooral de zogenoemde charter schools, publieke scholen die geprivatiseerd zijn en die de overheid onder contract heeft.

Wie de gang van zaken rond het project Onderwijs2032 nog een beetje volgt zal met interesse het recente rapport van de Onderwijscoöperatie hierover gelezen hebben. Ook zonder deelname van Beter Onderwijs Nederland (BON), die zich eerder los heeft gemaakt van de Onderwijscoöperatie, komen de leraren met harde en heldere conclusies.

Op de dag dat we allemaal bezig waren met de Amerikaanse verkiezingen heeft onze Eerste Kamer een voor ons onderwijsbestel heel belangrijk besluit genomen. Er komt een einde aan de ambtenarenstatus van (onder andere) iedereen die werkt voor het openbaar onderwijs. 

Vanuit Verus hebben we achter de schermen actief aangedrongen op deze stap bij de wetgever. De ongelijke rechtspositie van personeel van openbaar en bijzonder onderwijs kan namelijk (al dan niet bedoeld) tot ernstige benadeling van het bijzonder onderwijs leiden. 

Menigeen zal ervan schrikken, maar het besluit is gevallen: de volgende Nederlandse regering kan het zonder onderwijsminister af. Het eerste lid van de OESO dat dit eens gaat proberen: een moratorium van beleid. Het zal de aandacht trekken. Natuurlijk, voor kwestietjes die nu eenmaal een adressant nodig hebben, zal er een staatssecretaris zijn.

Eens vroeg een schoolleider aan de onderwijsinspectie of bepaalde tussentijdse toetsen niet een klein tijdje later afgenomen mochten worden. De krokusvakantie en carnaval zaten in de weg. Arnold Jonk, die hoofdinspecteur is, schreef daar kortgeleden een blog over. Hij werd een beetje mismoedig van de vraag. Hoe komt het toch dat de directeur van een basisschool denkt dat de inspectie daar toestemming voor moet geven?

Pagina's